måndag 22 januari 2018

Husesyn i Gravtjärn, Sättna 1882


För 136 år sedan, sommaren 1882, var O. P. Nilsson från Indal ute på en husesyn. Platsen var Gravtjärn 1, Sättna. Johan Strandlund från Gårdtjärn skulle tillträda som arrendator på gården som ägdes av Sunds bolag.

O. P. Nilsson går igenom mangårdsbyggnadens alla rum och antecknar de olika rummens skick:

”Köket
Tapeterna gamla närmast hela – lås och nyckel duglig fönstren hela

Bakkammaren
gamla men hela tapeter östra fönstret Trä rutet en glas rut sprucken,
wid spiseln, golfvet bränd af nedfallen eld golf åsarna svaga och rutten

Dör med lås och nyckel bruk bar.

Sals rummet
Wäggarne af papper målad med watten färg söndriga å 3 ställen, golfvet en planka skadat af eld, fönsterna en rut borta 2 spruckna, Lås helt men nyckel af mässing söndrig”.

Sedan fortsätter en beskrivning av husets alla rum.

Olof Petter Nilsson (1815-1899) var på sin tid en av Indals sockens mest betrodda män. Han var bland annat häradsdomare, nämndeman, kyrkvärd, faktor vid Arklo bom, landstingsman, principal i Sundsvalls Sparbank, ledamot i Västernorrlands läns hushållningssällskap, god man och sockenskrivare.

Ett omfattande arkiv över familjen Nilsson/Arklin överlämnades 2016 till Medelpadsarkiv. I det arkivet finns, bland mycket annat, anteckningsboken med husesyner.
//JB

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Novemberväder

De heta sommardagarna vi fick uppleva känns avlägsna. Nu är dagarna mörka och det börjar bli kallt. Bilrutor skrapas energiskt om morgnarna ...