torsdag 26 april 2018

Adolf NordbergDen andra maj 1918, för 100 år sedan, dog en av Sundsvalls, på sin tid, mest kända män.


Adolf Nordberg föddes 1840 på Orsil gård i Timrå. 16 år gammal tog han hyra på ett av Vivstavarvsfartygen som gick till England. Adolfs yrkesliv kom sedan att vara kopplat till sjöfart.


19 år gammal var han utbildad sjökaptens- och ångbåtsbefälhavare. Fem år senare fick han sin första befälhavareplats. Det var på ett segelfartyg som hette Amoy, som gick till Kina. 1870 blev han befälhavare på sundsvallsskeppet Hertig Oscar Fredrik. Fram till 1875 reste skeppet under Nordbergs befäl till La Platastaterna, Amerika, Medelhavet och Ostindien. Skeppet gick också till Brasilien med emigranter. 1875-1886 var Nordberg disponent vid Vindskärs skeppsvarv och var samtidigt mycket engagerad i Skönsmons kommunala angelägenheter.


1887 började Nordberg med det projekt som han skulle bli mest ihågkommen för. Han skapade turistleden som gick Indalsälven upp, från Sundsvall till Indal. Sträckan trafikerades av ångbåtar och blev vida berömd för sin skönhet. Både i Sverige och utomlands.


1898 blev Nordberg hamnkapten i Sundsvall och innehade titeln till sin död. Vid sidan av yrkeslivet hade han en mängd uppdrag, bland annat som ordförande i Sjökaptensföreningen och Sundsvalls sjömanshus och sjömanshem, ledamot av handels- och sjöfartsnämnden samt besiktningsman av ångfartyg.


Till sättet beskrevs Adolf Nordberg som en man med en barsk yta men med ett varmt hjärta.


När Nordberg hade dött så flaggades det på halv stång från fartygen i hamnen.


Läs mer i webbportalen Sundsvallsminnen:
Adolf Nordberg 75 år
                           Foto: www.sundsvallsminnen.se


//JB

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Novemberväder

De heta sommardagarna vi fick uppleva känns avlägsna. Nu är dagarna mörka och det börjar bli kallt. Bilrutor skrapas energiskt om morgnarna ...